Sherlar, Tarjimalar, Adabiy va Tarihiy mavzudagi maqolalar